Dret i eixos de treball

EIXOS DE TREBALL DEL CURS 2016-2017

Barcelona, ciutat acollidora!

2016-2017
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un projecte educatiu per a la
promoció i difusió dels drets dels infants, recollits a la Convenció dels Drets dels Infants
(en vigor des del 1998) i el seu reconeixement com a ciutadans i ciutadanes de ple
dret.
En aquesta edició s’ha escollit com a tema vehicular el llarg camí que recorren les
persones refugiades. Per una banda es vincula, a una història generada pels mateixos
infants d’un nen o una nena que ha hagut de marxar de casa seva. I per l’altra,
s’elaboren propostes per garantir els drets que s’han vulnerat de les persones que es
veuen abocades a aquest procés.
Aquesta feina permet conèixer la problemàtica que viuen les persones refugiades,
analitzar la situació des de la seva perspectiva i afavorir la implicació de tots els infants
que participen en aquest projecte.
Així mateix, en darrera instància es busca engrescar l’alumnat perquè sentin l’espai
ciutadà de manera propera i convidar-los a repensar la manera com ens relacionem.
Enguany, l’activitat d’encàrrec del pregó es portarà a terme al recinte emblemàtic
de la Fabra i Coats, ubicada a Sant Andreu. En aquest districte es troba un dels
dispositius d’acollida per a les persones refugiades amb què es dota la nostra ciutat.
Com a complement de la feina realitzada i amb la finalitat de conèixer l’aportació
d’aquesta antiga fàbrica a la ciutat, hi ha la possibilitat de posar a disposició dels
centres que ho considerin interessant i de forma voluntària, d’una visita a la recinte,
de la mà de l’entitat Amics de la Fabra i Coats, on s’explica la seva història.


 

 

EIXOS DE TREBALL DEL CURS 2015-2016

La participació ens fa créixer!

El dret a la participació a la ciutat de Barcelona

Els gremis de l’edat mitjana són els primers espais de participació i cooperació ciutadana que van aparèixer a la ciutat de Barcelona. Al segle XIII es creà el Consell de Cent, que va ser la primera estructura de govern que integrava membres de la societat civil. Aquesta institució va mantenir la influència fins als decrets de Nova Planta de Felip V (1715).

2014_IMEB_Cartell_A3_teatreA mitjan segle XVIII, amb la revolució industrial, la vida a la ciutat va canviar molt. L’aparició de les primeres fàbriques i cotxes va modernitzar la ciutat, però hi havia moltes diferències socials i les condicions laborals eren molt dures: jornades laborals de dotze hores o més, treball infantil, condicions de vida insalubres, mala alimentació, inexistència d’assistència sanitària, etc. Davant d’aquesta situació i de la manca de recursos de moltes de les famílies obreres de la ciutat, la població barcelonina va començar a organitzar-se per tal d’ajudar-se econòmicament.

Així van néixer les primeres cooperatives i tota una xarxa ciutadana de participació. Ajudant-se entre iguals, les persones de la ciutat sobrevivien a la precarietat del model industrial.


Gràcies a aquesta llarga tradició nens_florsolidària, avui dia la participació a la ciutat de Barcelona s’estén més enllà de les cooperatives, i cada vegada hi ha més
associacions, grups de treball, bancs de temps, etc.

L’Ajuntament de Barcelona no queda al marge d’aquesta voluntat de participació que tenen els seus habitants i hi dóna suport amb propostes que reforcen aquest sentiment de pertànyer i participar a la ciutat.

Per fer-ho possible, posa a disposició de tothom un seguit de mecanismes de participació que permeten “dir-hi la seva”.

Aquestes eines de participació activa poden ser presencials (consells de barri, audiències públiques, consultes ciutadanes, etc.) o virtuals (a través del portal de l’Ajuntament del Govern Obert).

Així, la participació va més enllà d’exercir el dret a vot i permet que cadascú de nosaltres es vinculi amb la ciutat. Totes les persones que viuen a Barcelona, i els nens i nenes també, esdevenen una peça clau per aconseguir un espai de convivència urbana pensat pels seus habitants i per als seus habitants.

Barcelona promou una participació activa i compromesa, que genera propostes pròpies per aconseguir millores en la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania.

Els eixos de treball del dret a la participació

Els eixos estan pensats per fer de fil conductor de l’activitat, fomentar la participació dels infants i inspirar totes les activitats.

Permeten conèixer els mecanismes de participació que promou l’Ajuntament de Barcelona, acostar-los al dia a dia de l’alumnat i idear fórmules que s’adaptin als nens i nenes per afavorir la seva participació.

Amb tot plegat, es busca engrescar els infants per repensar l’espai urbà i fer de Barcelona una veritable “ciutat amiga de la infància.

Els eixos de treball del Pregó 2016 són els següents:

1. La ciutat amiga de la llibertat d’expressió, de ser i de feril·lustració_vertical

Aquest eix està basat a rumiar sobre com ens expressem, què ens agrada fer, com ens sentim, què desitgem… A partir d’aquí, els nens i nenes amplien el camp d’observació per mirar aquests aspectes en relació amb altres persones i amb l’entorn urbà.

Les activitats promouen que els infants identifiquin les pròpies necessitats i puguin formar-se opinions sobre els temes que són del seu interès. Un cop fet això, la proposta pedagògica incentiva la transformació de les seves conclusions en demandes i compromisos amb ells mateixos i amb la ciutat.

2. La ciutat amiga de la tecnologia

Avui dia, la tecnologia és a l’abast de molts infants, que principalment en fan ús en el seu temps de lleure o acadèmic (per jugar, per escriure, per buscar informació…).

A més de fer servir aquests mitjans tecnològics en el lleure i en l’àmbit acadèmic, descobriran que la tecnologia els serveix per fer moltes altres coses, com per exemple participar de la ciutat.

3. La ciutat amiga de la solidaritat

En el món dels infants la solidaritat és molt present en el seu dia a dia, encara que ells no en són plenament conscients. Per això, reconèixer-la, viure-la i compartir-la els serà senzill i engrescador.

El treball d’aquest eix implica la reflexió sobre com ajudar-se i comprendre’s els uns als altres, la necessitat de demanar ajuda si els cal, les possibilitats de brindar ajuda als altres (ajudar a algú, fer companyia, fer les feines de casa…), la necessitat de rebre ajuda (per fer els deures, per fer el dinar…) i els mecanismes que existeixen que permeten posar la solidaritat en pràctica.

A partir d’aquí, imaginaran nous mecanismes per fomentar la solidaritat a casa, a l’escola, al barri, a la ciutat…

4. La ciutat amiga del lleurenens2


Un dels drets dels infants és el dret a jugar. El joc és una font d’alegria i descobriment, d’aprenentatge i de satisfacció. Els nens i nenes juguen per naturalesa i sempre estan disposats a gaudir del seu temps de lleure.

És per això que en aquest eix s’incentivarà els nens i nenes a pensar i repensar les possibilitats de lleure que els brinda la ciutat, analitzant les opcions existents i proposant-ne de noves.

Anuncis